UL - Utvecklande Ledarskap

Skapa effekt i vardagen


Är du intresserad av att vi skräddarsyr en UL-insats för just ditt företag?

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande ledarskap tillämpas sedan 2004 också inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership. En utvecklande ledare kännetecknas genom sitt uppträdande som föredöme och lyfter upp frågor angående etik och moral samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Inspiration och motivation i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet hos medarbetarna. Personlig omtanke som handlar om att ge stöd och konfrontera i ett gott syfte, dessa är utmärkande beteenden för en utvecklande ledare. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och den ledarmodell som forskarna ser fungerar bäst vad gäller ledandet av 80- och 90-talisterna.


Gräf Organisationsutveckling AB har vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare får de insikter och verktyg som de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet. Ett ledarprogram som ger en gemensam syn på ledarskap, förbättrar kommunikationen och bygger nätverk som möjliggör strategiska förändringar. Certifierade handledare från Försvarshögskolan med lång erfarenhet av utveckling av chefer och ledare.


För mer information om UL besök: www.fhs.se