Metod


Grundsyn
Det är inte organisationer som förändras. Det är människorna i organisationen som utvecklas och bär förändringen framåt. Genom att utveckla det personliga ledarskapet, skapar vi tillsammans förutsättningarna för strategisk utveckling.

Verksamheten styrs av kärnvärdena
  • professionalitet
  • närhet
  • lyhördhet
  • etisk värdegrund
  • enkelhet
Vårt arbete
Varje uppdrag är unikt. I samarbete med dig och ditt företag sätter vi tillsammans ihop ett program som är särskilt anpassat efter behov. Det ger ett bättre resultat än standardlösningar.

Metoder
Vi arbetar med så kallade Action Methods. Det innebär att omvandla kognitiv kunskap till verkligt görande och testa nytt. Det innebär också att reflektera, skapa nya erfarenheter, utveckla lärande och förändring. Vi arbetar med denna pedagogik det vill säga lära genom att göra.

Struktur och Process
Möten innebär att arbeta i två dimensioner, Struktur och Process. Det innebär att deltagarna erhåller nödvändiga kunskaper och modeller för att förstå och sätta in kunskapen i ett större sammanhang.

Struktur
Kunskaper och teorier - hårdvara
Metoder och modeller för praktisk tillämpning
Fakta kring omvärld och framtid
Praktisk träning och tillämpning

Proscess
Upplevelser av att själv delta i en utvecklingsprocess
Reflektioner kring egna värderingar, attityder
och beteende
Personlig utveckling och mognad
Testa beteende och få feedback på detta