Grupputveckling

Grupputveckling eller teamutveckling skräddarsyr vi från gång till gång och utgår från vart ni är och vart ni skulle vilja vara.


Grupputveckling handlar helt enkelt om att bygga ett bra team och utveckla det med hänsyn till alla individer i gruppen. Utveckling för arbetsgruppen/teamet utformas i samverkan med uppdragsgivaren. Vilket innehåll utvecklingsinsatsen får beror på nuläge och vad ni vill uppnå. Det kan innehålla allt från att skapa utrymme för gruppen att tillsammans med chefen formulera mål, struktur och innehåll för verksamheten till att undersöka drivkrafter och motkrafter som påverkar gruppens liv. En annan målsättning kan vara att lära känna nya sidor hos varandra genom att arbeta tillsammans på ett mer "lekfullt" och kreativt sätt.


Kontakta oss för att diskutera just din situation och vad din organisation behöver."Solveig är en mycket inspirerande och entusiasmerande person med djupa kunskaper om grupper och individer. Hon blandar vetenskaplig forskning med praktiska erfarenheter och är enormt lyhörd och situationsanpassad. Solveig är en kursledare som har förmågan att involvera, engagera och få med sig hela gruppen – ingen går oberörd från en grupputveckling med Solveig!"

Inger Klangebo
Personalchef Falu kommun


”Med stor förmåga att skapa tillit och öppenhet, samt anpassa pedagogik och metodik, har Solveig bidragit med värdefull individ- och grupputveckling i min organisation”
 
Hans Astorin
VD ALMI Företagspartner GävleDala AB