Ledarutveckling

 

För dig som vill bygga på människans potential och skapa en hållbar utveckling i organisationen.

 

Gräf Organisationsutveckling AB erbjuder ett program som fokuserar på fördjupad självkännedom, 360 graders ledarfeedback, grupputveckling, kommunikativt ledarskap i förändring och resultatfokuserad coaching. Vårt program utgår från konceptet "Utvecklande Ledarskap" (Försvarshögskolan) i en mer omfattande variant för att säkerställa att ledare får de insikter och verktyg som de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet. Under dagarna tillsammans med oss ingår mycket färdighetsträning som ger dig insikter och erfarenheter som behövs i olika situationer som du möter som chef och ledare.

 

Under kursen delas deltagarna in i mindre coachinggrupper som får uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Deltagarna får dessutom ett nätverk utanför den egna organisationen, nya relationer, kontakter i nya branscher och med geografisk spridning. Vid programmets slut får du som deltagare diplom från Försvarshögskolan Utvecklande Ledarskap.

 

För inbjudan och mer information läs här

 

 

Feedback från tidigare deltagare

"Tack vare utbildningen i ledarskap har jag lärt mig mer om mig själv, jag har fått inspiration och verktyg att fortsätta utveckla mitt ledarskap.
 

Utbildningens välgenomtänkta upplägg gjorde att kunskapen verkligen ”fastnade” och upplägget skapade även en öppenhet i gruppen vilket medförde att jag inte bara lärde mig mycket av utbildningsledarna utan också mycket från de övriga deltagarna.
 

Jag är väldigt glad och tacksam för att jag har fått möjlighet att delta i utbildningen och jag kan varmt rekommendera den till andra”.
 

ERIKA HANSSON

KVALITETSCHEF - AUTOFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

”Denna utbildning var mycket givande och lyfte fram de delar som behövs för att bli en god ledare.

 

Den var utvecklande inte bara på det professionella planet utan även på det privata. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning”.
 

PETER ALM

VD, HYDRODESIGN LIGHT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”En bra utbildning med både bredd

och djup som ger en bra

grund att stå på för våra nya ledare.

En möjlighet att skapa värdefulla

nätverk och reflektera över

andra arbetsplatsers kultur”.

 

MAUD BERGLUND

HR-CHEF, PRODORDIA FOOD VANSBROFABRIKEN