Konflikter på arbetsplatsen

För att organisationer, grupper och individer skall fungera så effektivt som möjligt behöver konflikter redas ut i tidigt skede. Varje konflikt är unik och behöver hanteras utifrån det. Just när det handlar om konflikthantering finns det mycket att vinna på att satsa förebyggande. Det är också viktigt att se på konflikter som möjligheter istället för som problem, då blir det lättare att hantera och få något konstruktivt av konflikter. I konflikthantering får var och en tillräckligt med insikt om sin egen del i konflikten samt kunskap och redskap för att lösa dessa.


Alla vet, både arbetsgivare och arbetstagare att bra, trygga arbetsmiljöer på lång sikt ökar produktiviteten och innebär friska medarbetare och är bra för ekonomin.


För mer information kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att hantera konflikten.Att möta människor

"När vi rör oss i denna värld och när vi handlar med vänlighet eller kanske med likgiltighet eller fientlighet mot de människor vi möter får vi det stora spindelnätet att skälva. Det liv jag berör på gott eller ont kommer att beröra ett annat liv och detta i sin tur ett annat, tills ingen vet var skälvningen upphör eller på vilken avlägsen plats min beröring kommer att kännas."

                                                                                                                     - Fredrich Bruchner