Individuell och Gruppterapi


Solveig erbjuder individuell och gruppterapi genom psykodramametoden.


Vad är psykodrama?

Psykodrama är ett verktyg att använda när du behöver klarhet, komma till beslut, utveckla kompetens, förstå dig själv och andra. Nyckelbegreppen i psykodrama är att "gestalta" och "visa". Som tillägg till många psykologiska metoder för självkännedom, personlighetsutveckling, behandling, pedagogik och påverkan är det i psykodrama inte enbart det verbala språket som förmedlar dynamiken i förändrings- och skapelseprocesser. I mellanrummet mellan den du är och den du har potential att vara och bli, sammanbinds den yttre konkreta världen med den inre.


Marie erbjuder individuellterapi genom uttryckande konstterapimetoden


Vad är uttryckande konstterapi?

Uttryckande konstterapi är en metod som utgår från att det inom varje människa finns en kreativ kraft. Genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan hon bearbeta sin historia, söka mening, öka förmågan till samspel och påverka sin utveckling.