Om företaget


Gräf Organisationsutveckling AB startade 1996 och har två anställda. Vi knyter till oss andra kompetenser i partnerskap med andra konsulter för specifika uppdrag eller i rent utbyte. Vi har ett stort yttre nätverk av samarbetspartners, med olika kompetenser.

Att arbeta tillsammans med oss
Att arbeta tillsammans i ett utvecklingsarbete är både krävande, stimulerande och utvecklande. Det kräver stort engagemang, coaching och framförallt en öppen och rak kommunikation. Den feedback vi ofta får är att vi uppfattas som personlig, engagerande samt kunnig. Vi har en bred kompetens inom såväl psykologi, organisationsteori, förändringsarbete, affärsutveckling, grupp- och individutveckling.  
Visst är det en nödvändig kompetens, men vårt viktigaste bidrag är vår stora erfarenhet och känsla för vilka viktiga och ibland svåra frågor organisationer och människor bör ta tag i, var knutarna sitter samt coacha och handleda människor i att verkligen göra det. 

Våra värderingar
Utgångspunkten för vårt arbete är att organisationer består av människor. Summan av dessa människors energier, resurser, talanger och förmågor är det levande kapitalet - humankapitalet. Organisationens förmåga att hantera detta levande system och hålla det levande är basen för framgång.

Vårt arbete handlar mycket om att utveckla människors tro på sin egen förmåga, ta ansvar och skapa sin egen framtid.

Vi tror på människors förmåga att samverka och skapa tillsammans. Vårt arbete handlar mycket om att utveckla mer dynamiska och rörliga organisationer, och hitta en balans mellan struktur och styrning, utan att för den sakens skull tappa dynamik och kreativitet.