Chefshandledning/coaching

Handledning av chefer kan ske individuellt eller i grupp. Fokus för handledningen är situationer ur arbetsvardagen som kan beröra konflikter, svåra samtal, utveckling av verksamhet och medarbetare. Det kan också handla om vad jag som ledare behöver utveckla i min relation till andra och vem vill jag vara i mitt utövande av ledarskap. Metoderna vi använder i arbetet utgörs av en blandning av teorigenomgångar, upplevelsebaserade metoder (medveten närvaro, guidade meditationer, rollspel/drama) färdighetsträning, reflekterande team och samtal.”Att ha Solveig som mentor/coach innebär för adepten att tanka energi. Solveig är en klok reflektionspartner som utgår från aktuella dilemman och bidrar med sin egen erfarenhet sammanvävd med adekvata förklaringsmodeller. Det göra att mina invanda tankemönster utmanas samtidigt som jag stärks i mina grundvärderingar. Mentorskapet är den ledarutveckling som jag ser att många chefer har stort behov av."

Inger Klangebo
Personalchef Falu kommun