Referenser


Som grupputvecklare:
"Solveig är en mycket inspirerande och entusiasmerande person med djupa kunskaper om grupper och individer. Hon blandar vetenskaplig forskning med praktiska erfarenheter och är enormt lyhörd och situationsanpassad. Solveig är en kursledare som har förmågan att involvera, engagera och få med sig hela gruppen – ingen går oberörd från en grupputveckling med Solveig!"

Som coach:
”Att ha Solveig som mentor/coach innebär för adepten att tanka energi. Solveig är en klok reflektionspartner som utgår från aktuella dilemman och bidrar med sin egen erfarenhet sammanvävd med adekvata förklaringsmodeller. Det göra att mina invanda tankemönster utmanas samtidigt som jag stärks i mina grundvärderingar. Mentorskapet är den ledarutveckling som jag ser att många chefer har stort behov av."


Inger Klangebo
Personalchef Falu kommun”Med stor förmåga att skapa tillit och öppenhet, samt anpassa pedagogik och metodik, har Solveig bidragit med värdefull individ- och grupputveckling i min organisation”
 
Hans Astorin
VD ALMI Företagspartner GävleDala AB

 


 "Fördjupad ledarutveckling har gett mig kunskaper, mod och styrka i mitt chefskap. Det goda resultatet vi fick efter en teamutveckling har gjort att vi inom kundservice fortfarande efter flera år är ett sammansvetsat gäng. Jag är helnöjd!"

Britta Åberg
Chef kundservice
SCA PACKAGING SWEDEN AB
Division Mariestad

 


"Jag har genomgått fördjupad ledarutbildning under 9 dagar som har gett mig en större självbild och människokunskap. Framförallt fick jag verktyg med mig hem att jobba med som jag har nytta av både privat och i arbetslivet. Det var en energigivande utbildning som jag kommer att ha nytta av resten av mitt liv."

Susanne Ericson
Egen företagare och utbildningskonsulent


 
"Denna utbildning var mycket givande och lyfte fram de delar som behövs för att bli en god ledare.  Den var utvecklande inte bara på det professionella planet utan även på det privata för mig. Jag kan bara varmt rekommendera denna utbildning.”

Peter Alm
VD Hydrodesign Light