Medarbetarna

 

 


 

 

 

 

 

 

Solveig Gräf -

Solveigs viktigaste bidrag är hennes långa erfarenhet av att arbeta med organisationsförändringar, identifiera VAD som hindrar framgång och skapa energi för HUR vi kommer vidare. Genom åren har Solveig hanterat många olika situationer och en av hennes styrkor är att hantera det oföutsedda som ofta händer i individ- och gruppprocesser. Hon lockar till reflektion och medvetenhet på ett djupare plan. Solveig ifrågasätter invanda mönster, inspirerar till lärande och inre motivation till nya beteendemönster. Hon inspirerar ledare och grupper till ökat samspel, klargöranden och större medvetenhet och där igenom säkerställa effektivitet och rätt fokus som lyfter verksamheter framåt. Solveig brinner för att hitta potentialen hos varaje individ, grupp och organsiation och tillsammans göra en verklig skillnad.

 

Solveig har examen från Umeå Universitet som studie-och yrkesvägledare och psykologi samt är diplomerad psykodramatiker från Ersta Sjöndal Högskola. Certifierad handledare inom Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap. 

 

Arbetsområden: Utbildning och coaching i ledarskap, organisationsutveckling, teambuildning och konflikthantering.

 


 

Joanna Karlsson – 
Joanna har en magisterexamen i ekonomi med inriktning mot tjänstemarkandsföretag och affärsmannaskap från Umeå Universitet och Euromed Marsielle Ecole de Management. I utbildningen ingick förutom kurser i ekonomi även kurser som fokuseras på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, rekrytering, personalutveckling, ledarskap och juridik. Kursen i psykosocial arbetsmiljö handlade om att lära sig hur människor fungerar i grupp, hur den psykiska miljön ser ut samt hur konflikter kan hanteras och även lösas i organisationer. Joanna är dessutom utbildad i UGL och är cetifierad handledare inom Utvecklande Ledarskap (UL) och certifierade användare i Förändringens fyra rum. Hon har lång erfarenhet som rådgivare inom bank och försäkringsbranschen. 


Arbetsområden: Utbildning inom ledarskap samt processhandledare vid utveckling av medarbetarskap, teambuilding, organisationer, konflikthantering och affärsmannaskap. Även hjälp och stöd inom HR och ekonomi.

 

 

 

 

Olérs Marie Erkersson -

Marie har högskoleexamen inom pedagogik och samtalsmetodik samt en masterutbildning inom strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Cetifierd UL-handledare. Våren 2016 Färdig uttryckande konstterapeut. Marie har många års erfarenhet av individ- och chefscoaching, grupp- och ledarutveckling. Det senaste året har uppdragen inriktats på Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap för kommuner i Dalarna samt ett mer långsiktigt arbete med att stötta utvecklingsarbete i arbets- och ledningsgrupper. Marie är även certifierade användare i Förändringens fyra rum.

 

Arbetsområden: Utveckling av ledarskap, medarbetarskap och teambuilding. Konflikthantering. Processledning för utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete.